نام مدیر فروش

Masoud

شماره تلفن مدیر فروش

008613688865551

ایمیل مدیر فروش

[email protected]

WECHAT مدیر فروش

ALFA88

QQ مدیر فروش

1208817112


شماره تماس شرکت

008602022080204

آدرس مغازه

Room 065 first floor New Asia international Electric & Digital City NO.55 Xidi er ma lu Guangzhou China

آدرس دفتر

Room 1105 11th floor New Asia international Electric & Digital City NO.55 Xidi er ma lu Guangzhou China

ارتباط با ما:

پیشنهاد انتقاد شکایت