پایه نگهدارنده گوشی کلومن (Koluman) مدل K-HD003


  • ملحقات:-
  • دارای:قفل امن برای محکم تر نگه داشتن گوشی
  • جنس:پلاستیک و فلز
  • متناسب با گوشی با ابعاد:برای همه گوشی ها
  • چرخش:360 درجه

عنوانشرح
شرکت تولید کننده کلومن (Koluman)
جنسپلاستیک و فلز
متناسب با گوشی با ابعادبرای همه گوشی ها
چرخش360 درجه
دارایقفل امن برای محکم تر نگه داشتن گوشی
مناسب برایاتصال بر روی دریچه های کولر
ملحقات-