پایه نگهدارنده گوشی کلومن (Koluman) مدل K-HD009


  • نگهدارنده:آهن ربایی به همراه صفحه فلزی چسبدار
  • دارای:قفل امن برای محکم تر نگه داشتن گوشی
  • متناسب با گوشی با ابعاد:مناسب برای انواع تلفن همراه
  • مناسب برای: اتصال بر روی داشبورد-برای روی میز کار
  • چرخش:360 درجه

عنوانشرح
شرکت تولید کنندهکلومن (Koluman)
جنس فلز
متناسب با گوشی با ابعادمناسب برای انواع تلفن همراه
چرخش360 درجه
نگهدارندهآهن ربایی به همراه صفحه فلزی چسبدار
دارایقفل امن برای محکم تر نگه داشتن گوشی
مناسب برای اتصال بر روی داشبورد-برای روی میز کار
نوع اتصالمکشی با گیره محکم کردن و یا جدا سازی آسان
ملحقات-